Tidligere fantes det drikkevarer på dette stedet av et slag som nok mange ville karakterisere som gudenes nektar, så da er det kanskje ikke så langt fra sannheten? Men vi er nok litt sent ute.