En gang har dette vært staselige hus og hjem for de to Ivanssonbrødrene; nå er de gjenspikret og blir kun sett til nå og da av yngre slektninger.