En gang har dette vært staselige hus og hjem for de to Ivanssonbrødrene; nå er de gjenspikret og blir kun sett til nå og da av yngre slektninger.

Jeg røper ikke nøyaktig lokasjon for noen av stedene med mindre det alt er nevnt i innleggsteksten. Kommentarer som ber om geografiske opplysninger vil ikke bli godkjente.