Disse er vel egentlig ikke forlatte i ordets egentlige betydning, ting tyder i alle fall på at de stadig er i bruk. At det imidlertid ikke kan stå om mange vinterstormene før de klapper sammen, er vel hevet over en hver tvil..!

Jeg røper ikke nøyaktig lokasjon for noen av stedene med mindre det alt er nevnt i innleggsteksten. Kommentarer som ber om geografiske opplysninger vil ikke bli godkjente.