I nabobyen står et gigantbygg med en spennende historie. Som en forlengelse av virksomheten til et daværende gartneri ble det etablert produksjon av fruktvin der helt i starten av 1900-tallet. Etter en flying start med legging av rabarbravin ble Grimstad Gartneri raskt landets største produsent av vin. I tillegg startet produksjon av eplesaft via leiepressing. Det innebar at folk kunne komme med hagefrukten sin, og deretter kjøpe den ferdige eplemosten til rabattert pris.

En topp ble nådd rundt 1930, men produksjonen av både fruktvin og eplemost fortsatte helt frem til ganske nylig. Grimstad ble på et tidspunkt kalt «Norges vinby»! På 70-tallet ble reklame for alkoholholdige drikkevarer forbudt i Norge, noe som nok var med på å slå de siste spikerne i kista for virksomheten på Fuhr. Den siste vinen ble satt i 1993, og ca ti år senere var de siste flaskene solgt.

Fuhr vinkjeller har siden produksjonen ble nedlagt vært gjenstand for mye diskusjon i lokalmiljøet. Sterke krefter har kjempet for bevaring av bygget, og det har kommet mange forslag til viderebruk. Nå er imidlertid slaget tapt for bevaringsaktivistene, og bygget skal snart rives. Jeg håper å få meg en tur dit med gode fotovenner neste helg, i mellomtiden har jeg funnet frem en bunke bilder jeg tok i 2011. Disse var kun ment for rekognosering, så hverken teknisk eller komposisjonsmessig er de spesielt spennende, men de tjener rollen som «teaser» foran neste visitt!

(I 2001 ble leiepressingskonseptet — inkludert merkenavnet — overtatt av K.G. Puntervold A/S, og Fuhrs Eplemost selges derfor fremdeles i vanlig butikk over hele landet.)

NRK-reportasje fra 2006:

Jeg røper ikke nøyaktig lokasjon for noen av stedene med mindre det alt er nevnt i innleggsteksten. Kommentarer som ber om geografiske opplysninger vil ikke bli godkjente.