Fotogruppa har begynt å røre litt på seg igjen, post-corona, og forrige helg besøkte vi dette lille småbruket på Agder. Huset er i alle fall fraflytta, siste tegn til liv der inne var aviser og ukeblader fra 1979 og 1980, men vi er litt mer usikre på campingvogna… fantasien fikk løpe fritt! En av oss hadde vært der i fjor på samme tid, og da var det ikke noe ormegress rundt bygningene. I år, derimot… så det er nok sannsynlig at Elvis har forlatt alle bygningene. Ikke så mye bilder innenfra, vinduene er gjenspikret så jeg hadde ikke nok lys. Da får det heller bli en tur til, med lamper!

Klikk for å se hele bildene:

Jeg røper ikke nøyaktig lokasjon for noen av stedene med mindre det alt er nevnt i innleggsteksten. Kommentarer som ber om geografiske opplysninger vil ikke bli godkjente.